Over Eetblog.nl

Eetblog is een weblog over eten en drinken, maar met een eigen insteek. Elke week staat één keukenapparaat, keukentool of kookhulpje centraal met uitleg wat je ermee kunt doen, tips waarop je moet letten bij de aanschaf en inspiratie wat je er zoal mee kunt doen. In mijn eigen woonkeuken probeer ik ze uit en vertel ik welke keukentools de moeite waard zijn. Maar het gaat niet alleen om spulletjes, Eetblog gaat ook over lekker eten, met een speciale voorkeur voor echt eten in plaats van massavoer uit een pakje.

Lees ook deze blogposting over de insteek van keukentool-serie.